PROGRAMMA

12.00

Ontvangst met lunch

Foto van spreker

13.00 uur
Simon Broersma

Opening met Simon Broersma, hoofdredacteur SkiprDésiree Hairwassers, Gezondheidwetenschapper

Patiënt centraal te stellen, wat betekent dat?

De patiënt als klant of als partner? Gedeelde besluitvorming? Zijn het modetermen? Helpt het om zorg beter te maken of leidt het vooral af van het leveren van goede zorg? Désirée Hairwassers, opgeleid als gezondheidswetenschapper en ex-borstkankerpatiënt, neemt u graag mee bij haar observaties en overpeinzingen.Huub Zijlstra, Business Development Manager Health bij Post NL

Waardecreatie in het bedrijfsleven

Waarde voor de patiënt betekent in de terminologie van VBHC-grondlegger Michael Porter betere behandeluitkomsten in combinatie met een dito klantbeleving tegen lagere kosten. Hoe werken ze hieraan in het bedrijfsleven?


Josien Veris, Reumatoloog, Bestuurder, Reumazorg Zuid West Nederland

Case: multidisciplinaire teams

Binnen nu en twee jaar moeten zorguitkomsten op patiënt niveau meetbaar zijn. Hiervoor moeten zorgpaden op ingericht worden. Patiënten komen tijdens een zorgtraject veel verschillende zorgverleners en organisaties tegen. Samenwerking tussen deze zorgverleners loopt niet altijd optimaal. In het ergste geval is er zelfs sprake van miscommunicatie, duplicatie en tegengestelde belangen. Echte patiëntgerichtheid vereist meer en betere samenwerking.

  • Wat zijn de competenties die nodig zijn om deze samenwerking(-en) voor elkaar te krijgen?
  • Welke blokkades kom je tegen?


Erik Scholten, anesthesioloog-intensivist en medisch manager afdeling Kwaliteit Veiligheid en Verantwoording St. Antonius Ziekenhuis (een Santeon Ziekenhuis) & Lea Dijksman, epidemioloog, senior adviseur van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis

Case: de veranderende rol van de specialist

“De tijd dat doktoren zich op een onbewoond eiland bevonden, met daaromheen een moeilijk doorwaadbare diepe slotgracht met op de andere oever de verpleegkundigen, is nog niet zo lang geleden. Het was de dokter die er in zijn eentje voor zorgde dat de patiënt beter werd. De patiënt op zijn beurt wachtte lijdzaam af tot dat helingsproces zich voltrok, met de verpleegkundige aan zijn zijde voor het verzorgende deel tijdens het verblijf in het ziekenhuis”.

Om een omslag in cultuur richting VBHC te realiseren pleit Porter allereerst voor meer leiderschap, ook op medisch terrein. Wat Porter betreft zouden de meest gepassioneerde artsen het voortouw moeten nemen in de implementatie van VBHC in hun veld. In het St. Antonius Ziekenhuis (een Santeon ziekenhuis) wordt sinds een paar jaar gewerkt met multidisciplinaire teams rondom patiëntengroepen om kwaliteit en kosten (value) van zorg inzichtelijk te maken en continu te verbeteren. De eerste ervaringen laten successen zien, maar tegelijk een aantal nieuwe uitdagingen.

De rol van artsen, wat van artsen gevraagd wordt en hoe hun positie is ingebed in de organisatie verandert sterk. Erik Scholten en Lea Dijksman zullen de ervaringen vanuit het St. Antonius toelichten en met de deelnemers bediscussiëren.Ward Bijlsma,Manager zorginkoop medisch specialistische zorg bij zorgverzekeraar Menzis

Rol van de verzekeraar bij VBHC

De zorg weg van volumebekostiging en kiezen voor waarde. Bijvoorbeeld door gebundelde- of populatie bekostiging. Hoe helpt de zorgverzekeraar waardegerichte zorg te versnellen? Aan bod komen inzet van meerjarige contracten, gedeelde besparingen, informatie-uitwisseling en patiënt-betrokkenheid.


Marieke Pierik, MDL-arts MUMC+ en bestuurslid lid van ICC en ECCO

Patiëntgerichtheid vereist meer en betere samenwerking

“Continue meting van PROMs en PREMs mogelijk maken en de gecreëerde waarde voor patiënten centraal zetten”, dat is waar de MDL-artsen uit het MUMC, LUMC en UMCG behoefte aan hadden. Samen met de Nederlandse patiëntenvereniging CCUVN zijn zij het SMARTIBD-project gestart. SMART-IBD staat voor Systematic Measurement of All Relevant Topics in IBD. Marieke Pierik vertelt over dit Value Based Healthcare-programma waarbij meer aandacht is voor ketenzorg. Echte patiëntgerichtheid vereist meer en betere samenwerking. Wat zijn de competenties die nodig zijn om deze samenwerking(-en) voor elkaar te krijgen? Welke concrete tools zijn er? Hoe gaat het nu met het uitrollen van de SMART-IBD?


Frederieke Vriends, Manager Strategie en Vernieuwing, VUmc & Drs. Jo Vincken, Programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit

Veranderkundig perspectief

Veranderingen kunnen op veel weerstand stuiten bij zorgprofessionals, maar soms ook bij patiënten en andere stakeholders. Hoe komt dit en kan dit voorkomen worden? Wat vraagt een transitie naar value based werken van leidinggevenden, welk gedrag hoort daarbij en hoe stuur je zo'n verandering? Hoe zorg je voor daadwerkelijke verandering i.p.v. dat het een soort hype (en dus loze woorden) blijft? Hoe kunt u op het gebied van value based healthcare omgaan met deze technische insteek enerzijds en de veranderkundige kant anderzijds? Wat is de rol van artsen, verpleegkundigen, management en bestuurders om VBHC tot een succes te maken?

17.00

Borrel

Foto van spreker